Binnen Oranjestraat 23-III+IV
Amsterdam - Centrum

EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW)


Veilingdatum: maandag 23 januari 2017
Fotopresentatie Slideshow Foto 1 van 13Kenmerken Woonoppervlakte: ca. 90 m²
Type object: appartement
Aantal kamers: 3 kamers
Bouwjaar: 1995
Buitenruimte: geen
Executie-veiling
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde en vierde verdieping, een trap op de eerste tot en met de vierde verdieping, een plat op de vijfde verdieping alsmede een afzonderlijk bijbehorende berging op de begane grond van na te melden gebouw, plaatselijk bekend als:

Binnen Oranjestraat 23-III+IV
in
Amsterdam


kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie L, complexaanduiding 8431 appartementsindex A-2, uitmakende het vier en veertig/eenhonderdste (44/100) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend 1013 HZ Amsterdam, Binnen Oranjestraat 23, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten plaatselijk bekend Brouwersgracht 216 te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie L, nummer 6006 en groot eenenvijftig centiare.
Algemeen
Op 23 januari 2017 wordt op de Amsterdamse veiling (de E.A.O.G.V. b.v.) executoriaal geveild een appartement gelegen op de derde en de vierde verdieping van
ca. 90 m² (niet kunnen opmeten volgens de NEN 2580-meetnormen) inclusief een ruime berging op de begane grond (zie de splitsingstekening op bijlage II).

Het appartement is prachtig gelegen in het centrum van Amsterdam op de hoek met de Brouwersgracht. Het appartement kijkt uit op de Palmgracht.

Het pand is gelegen op de hoek van de Brouwersgracht en is nieuw gebouwd in ca. 1995. De V.v.E. bestaat uit slechts twee appartementsrechten (zie bijlage II).
Indeling
De totale bruto vloeroppervlakte is naar verwachting ca. 90 m² (niet kunnen opmeten volgens de NEN 2580-meetnormen.)

Er is een gemeenschappelijk trappenhuis op de begane grond aan de Binnen Oranjestraat. Op de begane grond is een ruime berging behorend bij het appartement. Het appartement begint op de eerste verdieping en de vermoedelijke indeling van het appartement is als volgt:

Op de derde verdieping is de woonkamer en een open keuken. Naar alle waarschijnlijkheid is hier ook een apart toilet en een bergkast. Op de vierde verdieping zijn twee slaapkamers en een badkamer. Ook de c.v.-ketel is vermoedelijk op deze verdieping. Op de overloop is vermoedelijk nog een vlizo-trap naar het platte dak (er is geen vergunning voor een dakterras aanwezig).

De informatie is samengesteld naar aanleiding van (oude) informatie verstrekt door derden. Er worden geen garanties gegeven over de verstrekte informatie.
Locatie
De Binnen Oranjestraat is gelegen in de Jordaan, het bruisende centrum van Amsterdam en tussen de Brouwersgracht en de Haarlemmerstraat in.

De Jordaan staat bekend om de sfeervolle cafés en restaurants die deze buurt zo geliefd maken.

In de directe omgeving is een ruim aanbod aan gezellige winkels en diverse restaurants en cafes zoals op de Haarlemmerstraat, de Haarlemmerdijk en de Westerstraat. Op zaterdag is er de Noordermarkt en de markt op de Lindengracht .

Er zijn diverse recreatiemogelijkheden zoals het Westerpark en het Frederik Hendrikplantsoen die op fietsafstand zijn.

Ook zijn er diverse trein-, tram- en busverbindingen op loop- of fietsafstand. Het Centraal Station is op ca. 5 minuten afstand.
Bijzonderheden
- het bouwjaar van het pand waar het appartement onderdeel van uitmaakt is ca. 1995;
- de bruto vloeroppervlakte is ca. 90 m² (niet kunnen opmeten volgens de NEN 2580-meetnormen);
- gelegen op eigen grond;
- er is een aparte berging op de begane grond;
- op de vierde verdieping zijn twee dakkapellen;
- het pand heeft betonnen verdiepingsvloeren en is grotendeels voorzien van dubbel glas.
Erfpacht
Het appartementsrecht is gelegen op eigen grond. Er is derhalve geen jaarlijkse canon verschuldigd. Plokpenning
De plokpenning is € 5.000,- exclusief btw en die is voor rekening van de verkoper. Gunning/risico
Verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het woonhuis. Vanaf de gunning is het risico voor de koper. Betaling/verrekening lasten
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk op 22 februari 2017 worden voldaan. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van de koper. Biedingen
Het is niet mogelijk om een onderhands bod uit te brengen voor de veiling uit. Bedenktijd
De wettelijke bepalingen inzake de eisen van een schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden niet voor een openbare veiling ten overstaan van een notaris. Registergoederen die worden verkocht via de E.A.O.G.V. b.v. worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht. Indicatieve vraagprijs
De indicatieve vraagprijs is € 500.000,- k.k. met de bijkomende veilingkosten doch de transactieprijs wordt uiteindelijk bepaald op de veilingavond van 31 oktober 2016. Veilcondities
De veilingcondities zullen vanaf 30 dagen vóór de verkoopdag ter inzage liggen ten kantore van notaris mevrouw Mr A.M.J.M. Ploumen (Van Doorne N.V.), Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam, telefoon: 020-6789123, e-mail: info@vandoorne.nl. Er wordt geveild volgens de Algemene Veilingvoorwaarden voor Onroerend Goed Amsterdam 2001 (‘’AVEA 2001’’), vastgesteld bij akte d.d. 28 juni 2001 van notaris Mr. P.J.N. van Os te Amsterdam, voor zover daarvan bij de akte van veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. In aanvulling op de Algemene Veilingvoorwaarden Amsterdam (‘’AVA 2001’’) en Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen Amsterdam (AVEA 2001) zijn aanvullende voorwaarden van toepassing in verband met de mogelijkheid om ook via internet mee te bieden. Meer informatie

  •  brochure
  •  locatie
  •  contact