Meeuwenlaan 169-B
Amsterdam

EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW)


Veilingdatum: maandag 13 februari 2017
Fotopresentatie Slideshow Foto 1 van 9


Kenmerken Woonoppervlakte: ca. 42 m²
Type object: appartement
Bouwjaar: 1930
Buitenruimte: voor- en achtertuin
Executie-veiling
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met berging en voor- en achtertuin, gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als:

Meeuwenlaan 169-B
in
Amsterdam


kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K complexaanduiding 8657-A appartementsindex 24, uitmakende het zevenenveertig/vierduizend achthonderdnegenenzestigste (47/4.869ste) aandeel in de gemeenschap, welke gemeenschap bestaat uit de voortdurende erfpacht van de terreinen, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen te Amsterdam aan de Leeuwerikstraat 52 tot en met 56 B (even nummers), Leeuwerikstraat 74 tot en met 86 B (even nummers), Havikslaan 37 A tot en met 39 B (oneven nummers), Meeuwenlaan 147 A tot en met 149 B (oneven nummers), Meeuwenlaan 153 A tot en met 157 B (oneven nummers, Meeuwenlaan 167 A tot en met 185 B (oneven nummers) en Ganzenweg 3 tot en met 19 (oneven nummers), respectievelijk kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K en de nummers 8345 tot en met 8348, 8350 tot en met 8352 en 8357 tot en met 8379.
Algemeen
Op 13 februari 2017 wordt op de Amsterdamse veiling (de E.A.O.G.V. b.v.) executoriaal geveild een 2-kamerappartement van ca. 42 m² (niet kunnen opmeten volgens de NEN 2580-meetnormen) gelegen op de begane grond en met een voor- en een achtertuin.

Het appartement is leuk gelegen in Amsterdam-Noord (in de Vogelbuurt) nabij het IJ.

Het appartementencomplex is in ca. 1930 gebouwd en is op ca. 750 meter afstand van de pont achter het Centraal Station.

De informatie is samengesteld naar aanleiding van (oude) informatie verstrekt door derden.

Het betreft een executie-veiling waardoor er geen garanties gegeven kunnen worden over de verstrekte informatie.
Indeling
De totale bruto vloeroppervlakte is naar verwachting circa 42 m² (niet kunnen opmeten volgens de NEN 2580-meetnormen) en de vermoedelijke indeling is als volgt: ruime voortuin, entree/hal, bergkast, toilet/douche, woonkamer, slaapkamer, keuken en een achtertuin.

De canon is afgekocht tot 1 januari 2055 (de voorwaarden van 2000 zijn van toepassing).

De informatie is samengesteld naar aanleiding van (oude) informatie verstrekt door derden.

Er worden geen garanties gegeven over de verstrekte informatie.
Locatie
Het appartement is gelegen in Amsterdam-Noord (in de Vogelbuurt).

In de directe omgeving zijn diverse (buurt-) winkels voor de dagelijkse boodschappen, zoals een Jumbo en een Dirk van den Broek. Het winkelcentrum Boven ’t Y is op slechts een paar minuten fietsafstand met winkels zoals een Hema, een Etos, een Blokker, etc.

In de nabije omgeving zijn diverse horeca-gelegenheden, met onder andere de bekende restaurant als “Il Pecorino” en “Al Ponte-Caffe Italiano” op het Pontplein.

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is goed. Op ca. 750 meter afstand is de pont richting het Centraal Station en er zijn diverse busverbindingen op loopafstand. Het Centraal Station is op ca. 10 minuten afstand.

Er is voldoende parkeergelegenheid voor de deur.
Bijzonderheden
- het bouwjaar van het complex waar het appartement onderdeel van uitmaakt is ca. 1930;
- de bruto vloeroppervlakte is ca. 42 m² (niet kunnen opmeten volgens de NEN 2580-meetnormen);
- gelegen op erfpacht en de canon is afgekocht tot 1 januari 2055 (de voorwaarden van 2000 zijn van toepassing);- er is een voor- en een achtertuin;
- het is op ca. 750 meter afstand van de pont achter het Centraal Station.
Erfpacht
Het appartement Meeuwenlaan 169-B in Amsterdam is gelegen op grond dat in erfpacht is uitgegeven. De canon is afgekocht tot 1 januari 2055. De voorwaarden van 2000 zijn van toepassing. Plokpenning
De plokpenning is € 1.400,- exclusief btw en die is voor rekening van de verkoper. Gunning/risico
Verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het appartement. Vanaf de gunning is het risico voor de koper. Betaling/verrekening lasten
De koopsom en het verder door koper ver-schuldigde moet uiterlijk op 12 maart 2017 worden voldaan. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van de koper. Biedingen
Tot 14 dagen voor de verkoopdatum kunnen onderhandse onvoorwaardelijke schriftelijke biedingen worden ingediend bij de notaris. Eventuele biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW zonder dat de executant echter gehouden is op een bieding in te gaan. Bedenktijd
De wettelijke bepalingen inzake de eisen van een schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden niet voor een openbare veiling ten overstaan van een notaris. Registergoederen die worden verkocht via de E.A.O.G.V. b.v. worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht. Veilingcondities
De veilingcondities zullen vanaf 30 dagen vóór de verkoopdag ter inzage liggen ten kantore van notaris mevrouw mr. A.M.J.M. Ploumen (Van Doorne N.V.), Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam, telefoon: 020-6789123, e-mail: info@vandoorne.nl. Er wordt geveild volgens de Algemene Veilingvoorwaarden voor Onroerend Goed Amsterdam 2001 (‘’AVEA 2001’’), vastgesteld bij akte van 28 juni 2001 van notaris Mr P.J.N. van Os te Amsterdam, voor zover daarvan bij de akte van veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. In aanvulling op de Algemene Veilingvoorwaarden Amsterdam (‘’AVA 2001’’) en Algemene Veiling-voorwaarden voor Executieveilingen Amsterdam (AVEA 2001) zijn aanvullende voorwaarden van toepassing in verband met de mogelijkheid om ook via internet mee te bieden. Meer informatie

  •  brochure
  •  locatie
  •  contact