Muiderstraatweg 57
Diemen

EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW)


Veilingdatum: maandag 13 februari 2017
Fotopresentatie Slideshow Foto 1 van 8


Kenmerken Woonoppervlakte: ca. 140 m
Type object: tussenwoning
Aantal kamers: 3 kamers
Bouwjaar: ca. 1938
Buitenruimte: achtertuin
Executie-veiling
Een tussenwoning met erf en verdere aanhorigheden, en die volgens opgave verhuurd is op basis van een huurovereenkomst voor 6.240,- per jaar, n en ander plaatselijk bekend als:

Muiderstraatweg 57
in
Diemen


en kadastraal bekend gemeente Diemen, sectie F, nummer 2574 en groot 1 are 46 ca (en afkomstig van het vervallen perceel kadastraal bekend gemeente Diemen, sectie F, nummer 782 en
groot twee are en zesenzeventig centiare).
Algemeen
Op 13 februari 2017 wordt op de Amsterdamse veiling (de E.A.O.G.V. b.v.) executoriaal geveild een vooroorlogse tussenwoning (bouwjaar ca. 1938) bestaande uit een souterrain/kelder, een begane grond en een 1ste verdieping met een achtertuin die op het noordoosten is en eveneens bereikbaar via een achterom. De tussenwoning is volgens verkregen informatie verhuurd voor 520,- per maand, oftewel
6.240,- per jaar. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 februari 2013. Op verzoek kan deze huurovereenkomst worden toegezonden.

In de nabije omgeving is onder andere het winkelcentrum Diemerplein met een grote diversiteit aan winkels en restaurants. Op ca. 200 meter afstand zijn de haltes van de tramlijn 9 en de buslijn 44.

Het betreft een executie-veiling en derhalve kunnen er geen garanties worden afgegeven.
Indeling
De vooroorlogse tussenwoning heeft een speelse architectuur.
De totale bruto vloeroppervlakte is naar verwachting circa 140 m (niet kunnen opmeten volgens de NEN 2580-meetnormen).

De vermoedelijke indeling van de tussenwoning is als volgt:
Begane grond: entree, hal met toilet, trap naar het souterrain/kelder en naar de 1ste verdieping. Er is een keuken en de woonkamer heeft aan de voorzijde een erker.
1ste verdieping: overloop, 2 3 slaapkamers en een badkamer.
Souterrain/kelder: ruim en met stahoogte. Aan de achterzijde is een raam en een deur die toegang geeft naar de ruime achtertuin.

De achtertuin die op het noordoosten is, is ruim en betegeld. Er is een achterom aanwezig.

Kortgeleden is de woning verticaal afgesplitst van de woning Muiderstraatweg 56.

De verhuurde tussenwoning heeft het nodige aan achterstallig onderhoud waaronder het schilderwerk van de achtergevel en er zijn duidelijk zettingsproblemen waar te nemen.
Locatie
De woning is gelegen in Diemen tegenover de Weespertrekvaart en onder de rook van Amsterdam.

In de nabije omgeving is onder andere het winkelcentrum Diemerplein met diverse winkels, supermarkten en restaurantjes.

Voor de actievelingen onder ons zijn er diverse sportvelden, sportverenigingen zoals een honk- en softbalvereniging en sportscholen in de buurt. Ook voor kinderen is er voldoende vertier. Op ca. 200 meter is een kinderboerderij met onder andere opacas.

De bereikbaarheid van de tussenwoning is goed is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed. Op ca. 200 meter is de halte van tramlijn 9 richting Centraal Station (30 minuten reistijd) alsmede de bushalte van buslijn 44 richting Bijlmer Arena.
Erfpacht
De tussenwoning Muiderstraatweg 57 in Diemen is gelegen op eigen grond. Er is derhalve geen erfpacht verschuldigd. Plokpenning
De plokpenning is 1.250,- exclusief btw ten laste van de koper. Gunning/risico
Verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van de tussenwoning. Vanaf de gunning is het risico voor de koper. Betaling/verrekening lasten
De koopsom en het verder door koper ver-schuldigde moet uiterlijk op 12 maart 2017 worden voldaan. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van de koper. Biedingen
Tot 14 dagen voor de verkoopdatum kunnen onderhandse onvoorwaardelijke schriftelijke biedingen worden ingediend bij de notaris. Eventuele biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW zonder dat de executant echter gehouden is op een bieding in te gaan. Bedenktijd
De wettelijke bepalingen inzake de eisen van een schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden niet voor een openbare veiling ten overstaan van een notaris. Registergoederen die worden verkocht via de E.A.O.G.V. b.v. worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht. Veilcondities
De veilingcondities zullen vanaf 30 dagen vr de verkoopdag ter inzage liggen ten kantore van notaris mevrouw mr. A.M.J.M. Ploumen (Van Doorne N.V.), Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam, telefoon: 020-6789123, e-mail: info@vandoorne.nl. Er wordt geveild volgens de Algemene Veilingvoorwaarden voor Onroerend Goed Amsterdam 2001 (AVEA 2001), vastgesteld bij akte van 28 juni 2001 van notaris Mr P.J.N. van Os te Amsterdam, voor zover daarvan bij de akte van veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. In aanvulling op de Algemene Veilingvoorwaarden Amsterdam (AVA 2001) en Algemene Veiling-voorwaarden voor Executieveilingen Amsterdam (AVEA 2001) zijn aanvullende voorwaarden van toepassing in verband met de mogelijkheid om ook via internet mee te bieden. Bijzonderheden
het bouwjaar van de woning is ca. 1938;
de bruto vloeroppervlakte is ca. 140 m (niet kunnen opmeten volgens de NEN 2580-meetnormen);
de achtertuin is op het noordoosten;
gelegen op eigen grond;
volgens opgave is de huuropbrengst van de tussenwoning 520,- per maand en derhalve 6.240,- per jaar;
er is sprake van het nodige aan achterstallig onderhoud en er zijn duidelijke zettings-problemen zichtbaar.

De informatie is samengesteld naar aanleiding van (oude) informatie verstrekt door derden. Er worden geen garanties gegeven over de verstrekte informatie.
Meer informatie

  •  brochure
  •  locatie
  •  contact