Postjesweg 453
Amsterdam - West

EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW)


Veilingdatum: maandag 20 maart 2017
Fotopresentatie Slideshow Foto 1 van 6

Kenmerken Woonoppervlakte: ca. 70 m²
Type object: appartement
Aantal kamers: 3 kamers
Bouwjaar: 1960
Executie-veiling
Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de vierkamerwoning, gelegen op de derde verdieping en een berging in de kelder van het gebouw,
plaatslijk bekend als:

Postjesweg 453
in
Amsterdam


en kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie D, complexaanduiding 7774-A appartementsindex 66 en uitmakende het zesennegentig/zesentwintigduizend tweehonderd vierentwintigste (96/26.224ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen aan de Postjesweg, het August Allebéplein en de Jan Tooropstraat te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie D, nummer 5973 (komende uit het vervallen nummer 4835) en groot negenenveertig are en vierentachtig centiare etc. alsmede bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen aan het August Allebéplein (voor Augustus Allebéplein 12-14) te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie D, nummer 6693 (komende uit het vervallen nummer 6513) en groot twee are en twintig centiare etc.
Algemeen
Op 20 maart 2017 wordt op de Amsterdamse veiling (de E.A.O.G.V. b.v.) executoriaal geveild een appartement met een balkon op het zuiden en gelegen op de derde verdieping van een grootschalig appartementencomplex.

De bruto vloeroppervlakte wordt geschat op ca. 70 m². Dit is niet opgemeten volgens de NEN 2580-meetnormen. De verwachting is het een drie/vierkamerappartement is. Bij het appartement hoort een berging in de kelder van het complex.

Het appartementencomplex heeft enkele ge-meenschappelijke afgesloten entrees en hier zijn de trappenhuizen alsmede de liften. In de plint van het complex zitten enkele winkels zoals een groenteboer, een supermarkt van Albert Heijn, een apotheek etc.

De informatie is samengesteld naar aanleiding van (oude) informatie verstrekt door derden. Er worden geen garanties gegeven over de verstrekte informatie.
Indeling
In ca. 1960 is dit grootschalige appartementencomplex gebouwd. Het betreft een zogenaamde galerijflat.

Het complex is via meerdere afgesloten gemeenschappelijke entrees te betreden. Via de trappenhuizen en via diverse liften zijn de bovengelegen verdiepingen te bereiken.

Het appartement is gelegen op de derde verdieping en de bruto vloeroppervlakte is circa 70 m² (dit hebben wij niet kunnen opmeten volgens de NEN 2580-meetnormen).

De vermoedelijke indeling van het appartement is als volgt:
Entree/hal met toegang naar de diverse vertrekken. Er is een woonkamer, een dichte keuken, twee à drie slaapkamers en een badkamer. Waarschijnlijk geeft één slaapkamer toegang naar het balkon die op het zuiden is (zie bijlage I).

In de kelder van het complex is een eigen berging (zie bijlage II).
Locatie
De Postjesweg is een belangrijke verkeersader in stadsdeel Nieuw-West (in de wijk Overtoomseveld). De Postjesweg loopt vanaf de Kinkerbrug westwaarts naar de Postjeskade tot aan de dijk van de Ringspoorlijn en de Johan Huizingalaan.

De bereikbaarheid is zowel met de auto als met het openbaar vervoer (metrolijn 50) goed. Binnen enkele minuten is de Ring/de rijksweg A-10 te bereiken.

Op ca. 10 minuten loopafstand is naar het Westen toe het recreatiegebied de Sloterplas/het Sloterpark en naar het Oosten toe het Rembrandtpark. Kortom er is volop groen en recreatie in de nabije omgeving.

Beiden parken hebben diverse voorzieningen voor jong en oud. Denk hierbij aan wandel-/ en fietspaden, speeltuinen, een outdoor fitnesszone, een kinderboerderij, strandjes en horecagelegenheden etc.

Ook wordt in het Sloterpark al jaren het bekende festival ‘’Loveland’’ georganiseerd.
Plokpenning
De plokpenning is € 1.800,- exclusief btw en die is ten laste van de verkoper. Erfpacht
Het appartement maakt onderdeel uit van een complex dat gelegen is op erfpacht. Het tijdvak loopt tot en met 31 augustus 2034. De algemene bepalingen van 1994 zijn van toepassing. De huidige canon is € 159,16 per jaar en er is een vijfjaarlijkse indexering. De eerstvolgende indexering is op 1 september 2019. Gunning/risico
Verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het appartement. Vanaf de gunning is het risico voor de koper. Betaling/verrekening lasten
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk op 20 april 2017 worden voldaan. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van de koper. Bedenktijd
De wettelijke bepalingen inzake de eisen van een schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden niet voor een openbare veiling ten overstaan van een notaris. Registergoederen die worden verkocht via de E.A.O.G.V. b.v. worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht. Biedingen
Tot 14 dagen voor de verkoopdatum kunnen onderhandse onvoorwaardelijke schriftelijke biedingen worden ingediend bij de notaris. Eventuele biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW zonder dat de executant echter gehouden is op een bieding in te gaan. Veilingcondities
De veilingcondities zullen vanaf 30 dagen vóór de verkoopdag ter inzage liggen op het kantoor van notaris mevrouw Mr A.M.J.M. Ploumen (Van Doorne N.V.), Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam, telefoon: 020-6789123, e-mail: info@vandoorne.nl. Er wordt geveild volgens de Algemene Veiling-voorwaarden voor Onroerend Goed Amsterdam 2001 (‘’AVEA 2001’’), vastgesteld bij akte d.d. 28 juni 2001 van notaris Mr. P.J.N. van Os te Amsterdam, voor zover daarvan bij de akte van veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. In aanvulling op de Algemene Veilingvoorwaarden Amsterdam (‘’AVA 2001’’) en Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen Amsterdam (AVEA 2001) zijn aanvullende voorwaarden van toepassing in verband met de mogelijkheid om ook via internet mee te bieden. Indicatieve vraagprijs
De indicatieve vraagprijs is € 175.000,- k.k. en exclusief de bijkomende veilingkosten. De uiteindelijke koopsom wordt bepaald op de veilingavond van 20 maart 2017 middels het systeem van opbod en afslag. Meer informatie

  •  brochure
  •  locatie
  •  contact