Ceintuurbaan 249-III
Amsterdam - De Pijp

EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW)


Veilingdatum: maandag 25 september 2017
Fotopresentatie Slideshow Foto 1 van 7

Kenmerken Woonoppervlakte: ca. 77 m²
Type object: appartement
Bouwjaar: 1885
Executie-veiling
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde verdieping, plaatselijk bekend als:

Ceintuurbaan 249-III
in
Amsterdam-Zuid


en kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie R, complexaanduiding 6780-A, appartements-index 3, uitmakende het onverdeeld twee/tiende (2/10de) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw omvattende een winkel-/woonhuis met ondergrond en erf, staande en gelegen te Amsterdam aan de Ceintuurbaan 249, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sektie R, nummer 3187 en groot één are negenennegentig centiare.
Algemeen
Op 25 september 2017 wordt op de Amster-damse veiling executoriaal geveild een 2/3-kamerappartement gelegen op de derde verdieping van ca. 77 m² (het betreft een schatting aan de hand van de metrage van het appartement Ceintuurbaan 249-II, wij hebben het appartement niet volgens de NEN 2580-meetnormen kunnen opmeten). Het is mogelijk om het appartement te bezichtigen en dit kan op maandag, de dag van de veiling, tussen 14:00 uur en 16:00 uur.

Het appartement ligt in de levendige buurt “De Pijp” en dat is een aantrekkelijke en populaire woon-, winkel- en uitgaansomgeving. Het Sarphatipark en de rivier de Amstel zijn beiden op ca. 250 meter afstand.

Het pand is in ca. 1885 gebouwd en is direct naast het beroemde pand “het Huis met de Kabouters” en het is op ca. 500 meter afstand van de Albert Cuypstraat.

De informatie is samengesteld naar aanleiding van (oude) informatie die verstrekt is door derden.

Het betreft een executie-veiling waardoor er geen garanties gegeven kunnen worden over de verstrekte informatie.
Indeling
De totale bruto vloeroppervlakte is naar verwachting circa 77 m² (het betreft een schatting aan de hand van de metrage van het appartement Ceintuurbaan 249-II, wij hebben het appartement niet volgens de NEN 2580-meetnormen kunnen opmeten).
De vermoedelijke indeling is als volgt:
- algemeen: er is een gemeenschappelijke entree en trappenhuis voor de vier boven-woningen.
- het appartement: een entree op de 3de verdieping, hal, ruime woonkamer, een keuken aan de achterzijde, een slaapkamer aan de voorzijde en een badkamer.

De informatie is samengesteld naar aanleiding van (oude) informatie die verstrekt is door derden.

Er worden geen garanties gegeven over de verstrekte informatie.
Locatie
Het appartement is gelegen in de populaire buurt “De Pijp” in Amsterdam en direct naast het beroemde pand “het Huis met de Kabouters”.

In de directe omgeving zijn diverse winkels voor de dagelijkse boodschappen zoals Marqt die schuin aan de overzijde is en de Landmarkt in de Van Woustraat.

In de nabije omgeving zijn talloze cafés en restaurants zoals onder andere het bekende restaurant “Bazar” en “The Butcher” in de Albert Cuypstraat.

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is goed. Vanaf de Ceintuurbaan en de Van Wou-straat rijden diverse trams en bussen allerlei richtingen uit. Het Centraal Station is op ca. 15 minuten fietsafstand. Het Amstel Station, dat in de komende jaren grondig wordt gerenoveerd en uitgebreid, is op ca. 10 minuten fietsafstand. Het toekomstige station "De Pijp" van de Noord/-Zuidlijn is straks ook op ca. 10 minuten fietsafstand.

Er is weinig parkeergelegenheid voor de deur.
Plokpenning
De plokpenning is € 4.250,- exclusief btw en die is voor rekening van de verkoper. Erfpacht
Het appartement Ceintuurbaan 249-III is gelegen op eigen grond. Gunning/risico
Verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het appartement. Vanaf de gunning is het risico voor de koper. Betaling/verrekening lasten
De koopsom en het verder door koper ver-schuldigde moet uiterlijk op 25 oktober 2017 worden voldaan. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van de koper. Bedenktijd
De wettelijke bepalingen inzake de eisen van een schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden niet voor een executie-veiling ten overstaan van een notaris. Registergoederen die worden verkocht via het veilinghuis worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht. Biedingen
Tot 14 dagen voor de verkoopdatum kunnen onderhandse onvoorwaardelijke schriftelijke biedingen worden ingediend bij de notaris. Eventuele biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW zonder dat de executant echter gehouden is op een bieding in te gaan. Veilcondities
De veilingcondities zullen vanaf 30 dagen vòòr de verkoopdag ter inzage liggen ten kantore van notaris mevrouw mr. A.M.J.M. Ploumen (Van Doorne N.V.), Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam, telefoon: 020-6789123, e-mail: info@vandoorne.nl. Er wordt geveild volgens de Algemene Veilingvoorwaarden voor Onroerend Goed Amsterdam 2001 (‘’AVEA 2001’’), vastgesteld bij akte van 28 juni 2001 van notaris Mr P.J.N. van Os te Amsterdam, voor zover daarvan bij de akte van veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. In aanvulling op de Algemene Veilingvoorwaarden Amsterdam (‘’AVA 2001’’) en Algemene Veiling-voorwaarden voor Executieveilingen Amsterdam (AVEA 2001) zijn aanvullende voorwaarden van toepassing in verband met de mogelijkheid om ook via internet mee te bieden. Meer informatie

  •  brochure
  •  locatie
  •  contact