Monte Adi 15
Amsterdam - Osdorp

EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW)


Veilingdatum: maandag 17 september 2018
Fotopresentatie Slideshow Foto 1 van 9


Kenmerken Woonoppervlakte: ca. 90 m²
Type object: ééngezinswoning
Bouwjaar: 1995
Buitenruimte: achtertuin op het zuidoosten
Executie-veiling
het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond (canonherziening op 1 december 2043), eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de daarop gestichte opstal, zijnde een woonhuis, plaatselijk bekend als:

Monte Adi 15
in
Amsterdam-Osdorp/Nieuw-West


en kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie G, nummer 2275 en groot 1 are en 11 centiare.
Algemeen
Op maandag 17 september 2018 wordt op de Amsterdamse veiling executoriaal geveild een ééngezinswoning (een tussenwoning) in Amsterdam-Osdorp/Nieuw-West. De woning is gelegen in de rustige en kindvriendelijke woonwijk “de Aker”.

De woning heeft een woonoppervlakte ca. 90 m² (het betreft een schatting. Het was niet mogelijk om de woning opmeten volgens de NEN 2580-meetnormen). Er is een voortuintje en er is achtertuin die gelegen is op het zuidoosten.

De woning is verder gelegen op erfpacht. De canon is afgekocht tot 1 december 2043. De algemene bepalingen van 1966 zijn van toepassing.

Het betreft hier een executie-veiling waardoor er geen garanties gegeven kunnen worden over de verstrekte informatie.
Indeling
De totale bruto vloeroppervlakte is naar verwachting circa 90 m² (het betreft een schatting, wij hebben de woning niet volgens de NEN 2580-meetnormen kunnen opmeten).

De vermoedelijke indeling is als volgt:
begane grond: entree/hal, woonkamer, semi-open keuken met toegang naar de achtertuin, toilet en de trapopgang naar de eerste verdieping.
1ste verdieping: overloop, drie slaapkamers en een badkamer.

Deze verkoopinformatie is samengesteld naar aanleiding van (oude) informatie die verstrekt is door derden.

Het betreft een executie-veiling waardoor er geen garanties gegeven kunnen worden over de verstrekte informatie.
Locatie
De Monte Adi is een rustige en kindvriendelijke straat in de wijk “de Aker” in Amsterdam-Osdorp/Nieuw-West met voornamelijk be-stemmingsverkeer

De (woon-)wijk “de Aker” heeft diverse scholen, kinderopvangcentra, speelplaatsen etc. en diverse groenvoorzieningen. Op ca.
150 meter afstand ligt het “Zwarte pad” langs de Ringvaart wat een leuke wandelroute is.

De woning is centraal gelegen ten opzichte van Badhoevedorp, Amstelveen, Haarlem, Hoofd-dorp en Schiphol en nabij diverse uitvals-wegen.

De uitvalswegen de A-4, de A-5, de A-9 en de A-10 zijn in enkele minuten met de auto te bereiken. Op ca. 500 meter afstand is het winkelcentrum ‘de Dukaat’.

Er is voldoende gratis parkeergelegenheid voor de deur.
Plokpenning
De plokpenning is € 2.500,- exclusief btw en die is voor rekening van de verkoper. Erfpacht
De woning Monte Adi 15 is gelegen op erfpacht en de canon is afgekocht tot en met 30 november 2043. Gunning/risico
Verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van de woning. Vanaf de gunning is het risico voor de koper. Betaling/verrekening lasten
De koopsom en het verder door koper ver-schuldigde moet uiterlijk op 17 oktober 2018 worden voldaan. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van de koper. Bedenktijd
De wettelijke bepalingen inzake de eisen van een schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden niet voor een executie-veiling ten overstaan van een notaris. Registergoederen die worden verkocht via het veilinghuis worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht. Biedingen
Tot 14 dagen voor de verkoopdatum kunnen onderhandse onvoorwaardelijke schriftelijke biedingen worden ingediend bij de notaris. Eventuele biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW zonder dat de executant echter gehouden is op een bieding in te gaan. Veilingcondities
De veilingcondities zullen vanaf 30 dagen vòòr de verkoopdag ter inzage liggen ten kantore van notaris mevrouw mr. A.M.J.M. Ploumen (Van Doorne N.V.), Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam, telefoon: 020-6789123, e-mail: info@vandoorne.nl. Er wordt geveild volgens de Algemene Veilingvoorwaarden voor Onroerend Goed Amsterdam 2001 (‘’AVEA 2001’’), vastgesteld bij akte van 28 juni 2001 van notaris Mr P.J.N. van Os te Amsterdam, voor zover daarvan bij de akte van veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. In aanvulling op de Algemene Veilingvoorwaarden Amsterdam (‘’AVA 2001’’) en Algemene Veiling-voorwaarden voor Executieveilingen Amsterdam (AVEA 2001) zijn aanvullende voorwaarden van toepassing in verband met de mogelijkheid om ook via internet mee te bieden. Meer informatie

  •  brochure
  •  locatie
  •  contact