Boeninlaan 395
Amsterdam - Zuidoost

EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW)


Veilingdatum: maandag 13 november 2017
Fotopresentatie Slideshow Foto 1 van 6

Kenmerken Woonoppervlakte: ca. 40 m²
Type object: appartement
Aantal kamers: 2 kamers
Bouwjaar: 1985
Executie-veiling
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de vierde verdieping, plaatselijk bekend als:

Boeninlaan 395
in
Amsterdam-Zuidoost


en kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie A, nummer 1918, appartementsindex A-266, uitmakende het zevenenveertig/negentienduizend eenhonderd achtenvijftigste (47/19.158ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het voortdurende recht van erfpacht van de percelen grond eigendom van de gemeente Amsterdam, plaatselijk bekend 1102 VM Amsterdam, Alfred Doblinstraat 60 tot en met 84 en 88 tot en met 112 (even nummer), 1102 RT Amsterdam, Berthold Brechtstraat 697 tot en met 733 en 737 tot en met 775 (oneven nummers), 1102 VA Amsterdam, Barbusselaan 210 tot en met 310 (even nummers), Barbusselaan 314 tot en met 430 (even nummers), 1102 TK Amsterdam, Boeninlaan 207 tot en met 307 (oneven nummers), 1102 TL Amsterdam, Boeninlaan 311 tot en met 427 (oneven nummers), met de rechten van de erfpachter op de grond aangebrachte opstallen, voortvloeiend uit de erfpachtvoorwaarden en uit de wet, bestaande uit één flatgebouw, omvattende tweehonderd één (201) premiehuurwoningen, zesenzeventig (76) eenheden voor de huisvesting van alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens (HAT-eenheden), twee (2) atelierwoningen en twee (2) woningen voor mindervaliden (MIVA’S) en bergingen, elk van die bergingen door één of meerdere eigenaars afzonderlijk te gebruiken, en overige aanhorigheden, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie A, nummer 1662, groot tweeënzeventig are twintig centiare, nummer 1892, groot negenendertig centiare, nummer 1895, groot één centiare en nummer 1896, groot één centiare.
Algemeen
Op 13 november 2017 wordt op de Amster-damse veiling executoriaal geveild een 2-kamerappartement gelegen op de vierde ver-dieping aan de achterzijde van een apparte-mentencomplex dat in ca. 1985 gebouwd is. Het is een appartement van ca. 40 m² (het betreft een schatting, wij hebben het apparte-ment niet volgens de NEN 2580-meetnormen kunnen opmeten) gelegen aan de achterzijde van het gemeenschappelijk trappenhuis.

De canon is afgekocht tot 16 juni 2035.

Het appartementencomplex ligt in de Venser-polder in Amsterdam-Zuidoost nabij het NS- en metrostation Duivendrecht, het NS- en metro-station Venserpolder (de Arena), campus Diemen-Zuid, het winkelcentrum “de Amster-damse Poort”, de Arena Boulevard en het Ziggo Dome.

Het betreft een executie-veiling waardoor er geen garanties gegeven kunnen worden over de verstrekte informatie.
Indeling
De totale bruto vloeroppervlakte is naar verwachting circa 40 m² (het betreft een schatting, wij hebben het appartement niet volgens de NEN 2580-meetnormen kunnen opmeten).

De vermoedelijke indeling is als volgt:
- algemeen: er is een gemeenschappelijke entree en trappenhuis naar de boven-woningen.
- het appartement: entree op de 4de ver-dieping, hal, woonkamer met semi-open keuken, een slaapkamer aan de achterzijde en een badkamer met douche.

De informatie is samengesteld naar aanleiding van (oude) informatie die verstrekt is door derden.

Er worden geen garanties gegeven over de verstrekte informatie.
Locatie
Het appartementencomplex ligt in de wijk Venserpolder in stadsdeel Zuidoost. In de nabije omgeving is onder andere de Amster-dam Arena, de woonboulevard Villa Arena, het Ziggo Dome, de Heineken Music Hall en Pathé Arena.

Op circa 250 meter afstand is Campus Diemen Zuid. Campus Diemen Zuid bestaat uit 5 gebouwen met in totaal circa 935 apparte-menten voor studenten en met allerlei bijhorende faciliteiten.

Door de nabijheid van de stations Duiven-drecht, Strandvliet en Amsterdam Bijlmer Arena is het appartement vanuit vele richtingen met de trein en met de metro goed bereikbaar.

Er is voldoende parkeergelegenheid voor de deur en in de directe omgeving en er is sprake van betaald parkeren.
Plokpenning
De plokpenning is € 1.000,- exclusief btw en die is voor rekening van de verkoper. Erfpacht
Het appartement is gelegen op grond dat is uit-gegeven in erfpacht en de canon is afgekocht tot 16 juni 2035. Gunning/risico
Verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het appartement. Vanaf de gunning is het risico voor de koper. Betaling/verrekening lasten
De koopsom en het verder door koper ver-schuldigde moet uiterlijk op 13 december 2017 worden voldaan. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van de koper. Bedenktijd
De wettelijke bepalingen inzake de eisen van een schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden niet voor een executie-veiling ten overstaan van een notaris. Registergoederen die worden verkocht via het veilinghuis worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht. Biedingen
Tot 14 dagen voor de verkoopdatum kunnen onderhandse onvoorwaardelijke schriftelijke biedingen worden ingediend bij de notaris. Eventuele biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW zonder dat de executant echter gehouden is op een bieding in te gaan. Veilingcondities
De veilingcondities liggen vanaf 30 dagen vòòr de dag van de veiling ter inzage ten kantore van notaris mevrouw Mr A.M.J.M. Ploumen (Van Doorne N.V.), Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam, telefoon: 020-6789123, e-mail: info@vandoorne.nl. Er wordt geveild volgens de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executie-verkopen 2017 (afgekort “de AVVE”) en vastgesteld bij akte van 5 december 2016 voor notaris Mr J.H. Oomen te Den Haag, voor zover daarvan bij de akte van de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. In aanvulling op de AVVE zijn in de akte van de Bijzondere Veilingvoorwaarden aanvullende voorwaarden opgenomen in verband met de mogelijkheid om in principe ook via internet mee te kunnen bieden. Meer informatie

  •  brochure
  •  locatie
  •  contact