W.F. Hermansstraat 135
Amsterdam - Centrum

EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW)


Veilingdatum: maandag 4 december 2017
Fotopresentatie Slideshow Foto 1 van 9


Kenmerken Woonoppervlakte: ca. 45 m²
Type object: appartement
Aantal kamers: 2 kamers
Bouwjaar: 2012
Buitenruimte: niet van toepassing
Executie-veiling
het voortdurend recht van erfpacht van appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woning op de zevende (7e) verdieping met buitenruimte en met bijbehorende berging in de kelder op de min één (-1) laag en toebehoren, plaatselijk bekend als:

W.F. Hermansstraat 135
in
Amsterdam-Centrum


en kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie G, nummer 9145, appartementsindex A-55, uitmakende het vijfenvijftig/negenduizend negenhonderd zesennegentigste (55/9.996ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap zijnde:
het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de vierentachtig (84) woningen op de tweede (2de) verdieping tot en met de twaalfde (12de) verdieping met bijbehorende bergingen in de kelder op de min één (-1) laag met bijbehorende voorzieningen waaronder technische voorzieningen op de min twee (-2) laag, technische ruimte op de min één laag (-1), entreehallen op de begane grond en kantoorruimten casu quo commerciële ruimten op de twee (2de) en de derde (3de) verdieping, plaatselijk aan te duiden als Willem Frederik Hermansstraat 3 tot en met 79 (oneven)
en 85 tot en met 177 (oneven) te Amsterdam.
Algemeen
Op 4 december 2017 wordt op de Amster-damse veiling executoriaal geveild een 2-kamerappartement gelegen op de zevende ver-dieping in een appartementencomplex dat in ca. 2012 gebouwd is. Het is een klein appartement van ca. 45 m² (het betreft een schatting, wij hebben het appartement niet kunnen inspec-teren en derhalve ook niet kunnen opmeten volgens de NEN 2580-meetnormen).

De erfpachtvoorwaarden van 2000 zijn van toepassing en de canon bedraagt thans € 3.963,90 per jaar.

Het appartementencomplex is gelegen in een nieuw bebouwd gebied in het centrum van Amsterdam nabij het Centraal Station, de OBA (de Openbare Bibliotheek Amsterdam), NEMO, het Scheepsvaartmuseum, Grand Hotel Amrâth Amsterdam, de Dam, het Damrak, de Zeedijk etc.

Het betreft een executie-veiling waardoor er geen garanties gegeven kunnen worden over de verstrekte informatie.
Indeling
De totale bruto vloeroppervlakte is naar verwachting circa 45 m² (het betreft een schatting, wij hebben het appartement niet kunnen inspecteren en derhalve ook niet kunnen opmeten volgens de NEN 2580-meetnormen).
De vermoedelijke indeling is als volgt:
- algemeen: er is een gemeenschappelijke entree/hal met een lift en een trappenhuis naar de bovenwoningen.
- het appartement: een entree op de 7de verdieping, hal, woonkamer, een keuken, een slaapkamer en een badkamer.

De informatie is samengesteld naar aanleiding van (oude) informatie die verstrekt is door derden.

Er worden geen garanties gegeven over de verstrekte informatie.
Locatie
Het appartementencomplex is gelegen in een nieuw bebouwd gebied in het centrum van Amsterdam nabij het Centraal Station, de OBA (de Openbare Bibliotheek Amsterdam), NEMO, het Scheepsvaart-museum, Grand Hotel Amrâth Amsterdam, de Dam, het Damrak, de Zeedijk etc.

In de directe omgeving zijn diverse horeca-gelegenheden, zoals het populaire restau-rant Vapiano en de chique cocktailbar Skylounge Amsterdam.

Door de nabijheid van Centraal Station Amsterdam is het appartement vanuit vele richtingen met de trein, de metro en alsmede met de bus goed bereikbaar.

Er is een parkeergarage om de hoek van het appartementencomplex en verder is er sprake van betaald parkeren.
Plokpenning
De plokpenning is € 2.750,- exclusief btw en die is voor rekening van de verkoper. Erfpacht
Ja, het betreft het voortdurend recht van erfpacht (voorwaarden van 2000). De canon is jaarlijks geïndexeerd en bedraagt thans € 3.963,90 per jaar. Gunning/risico
Verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het appartement. Vanaf de gunning is het risico voor de koper. Betaling/verrekening lasten
De koopsom en het verder door koper ver-schuldigde moet uiterlijk op 4 januari 2018 worden voldaan. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van de koper. Biedingen
Tot 14 dagen voor de verkoopdatum kunnen onderhandse onvoorwaardelijke schriftelijke biedingen worden ingediend bij de notaris. Eventuele biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW zonder dat de executant echter gehouden is op een bieding in te gaan. Bedenktijd
De wettelijke bepalingen inzake de eisen van een schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden niet voor een executie-veiling ten overstaan van een notaris. Registergoederen die worden verkocht via het veilinghuis worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht. Veilingcondities
De veilingcondities liggen vanaf 30 dagen vòòr de dag van de executie-veiling ter inzage ten kantore van notaris mevrouw Mr A.M.J.M. Ploumen (Van Doorne N.V.), Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam, telefoon: 020-6789123, e-mail: info@vandoorne.nl. Er wordt geveild volgens de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executie-verkopen 2017 (afgekort “de AVVE”) en vastgesteld bij akte van 5 december 2016 voor notaris Mr J.H. Oomen te Den Haag, voor zover daarvan bij de akte van de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. In aanvulling op de AVVE zijn in de akte van de Bijzondere Veilingvoorwaarden aanvullende voorwaarden opgenomen over de mogelijkheid om al of niet via internet mee te kunnen bieden. Meer informatie

  •  brochure
  •  locatie
  •  contact