Johannes Vermeerstraat 85-huis
Amsterdam - Oud-Zuid

Vrijwillige veiling


Veilingdatum: maandag 28 mei 2018
Fotopresentatie Slideshow Foto 1 van 11


Kenmerken Woonoppervlakte: ca. 125 m²
Type object: benendenhuis
Aantal kamers: 5 kamers
Bouwjaar: 1923
Buitenruimte: tuin
Vrijwillige veiling
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de begane grond met kelder, tuin en tuinhuis, plaatselijk bekend als:

Johannes Vermeerstraat 85-huis
in
Amsterdam-Zuid

kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie U, nummer 10949, appartementsindex A-1 en uitmakende het éénhonderdnegenentwintig/vierhonderd vijfenzestigste (129/465ste) aandeel in de gemeenschap, welke gemeenschap omvat het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen te Amsterdam aan de Johannes Vermeerstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie U, nummer 8580, groot twee are en zevenentwintig centiare (2 are en 27 ca), met de rechten van de erfpachter op de daarop gestichte opstallen, bestaande uit een woonhuis, omvattende een benedenhuis en drie (3) afzonderlijke bovenwoningen, plaatselijk bekend Johannes Vermeerstraat 85 te 1071 DP Amsterdam.
Algemeen
Op 28 mei a.s. wordt op de Amsterdamse veiling (de Eerste Amsterdamse) een verhuurd en goed verzorgd beleggingsobject vrijwillig geveild. Het benedenhuis maakt onderdeel uit van een breed herenhuis in hartje Oud-Zuid. Deze buurt combineert het mooiste van oud-Amsterdam met het beste van deze tijd.

Het benedenhuis heeft een oppervlakte van ca. 125 m² en er is een kleine kelder. Er is verder nog een tuin op het noordoosten met een tuinhuis achter in de tuin.

De huidige bruto huur is € 16.226,64 per jaar en conform de huurverhoging die aangezegd is per 1 juli 2018 wordt de nieuwe huur per 1 juli 2018 € 16.818,36 per jaar*.
* het huurcontract en de huurverhogingsbrief zijn bij ons kantoor op te vragen.
* in de huuropbrengst zit een vergoeding ad € 87,95 voor o.a. keukenapparatuur en/of voor vloerafwerking en/of een wasmachine en/of voor een droogtrommel en/of voor een service-abonnement van de c.v. etc.

Het pand waarvan het verhuurde benedenhuis onderdeel uitmaakt is gelegen op erfpacht (de canon is afgekocht tot en met 28 februari 2037).

Tot slot is de verkoper voornemens de akte van splitsing te wijzigen waarbij tevens het modelreglement 2017 van toepassing wordt verklaard. Voor meer informatie over de splitsingswijziging kunt u contact opnemen met het notariskantoor dan wel met ons makelaarskantoor. Ook zijn bij de beide kantoren de concept-akte van wijziging splitsing en concept-splitsingstekening op te vragen (zie bijlage I en bijlage II).
Omschrijving
Het benedenhuis maakt onderdeel uit van een smaakvol en breed herenhuis gelegen aan de Johannes Vermeerstraat en op de hoek met de Ruysdaelstraat.

Het benedenhuis is sinds 2010 verhuurd en de huidige bruto huur is € 16.226,64 per jaar. Conform de huurverhoging die aangezegd is per 1 juli 2018 word de nieuwe huur per 1 juli 2018 € 16.818,36 per jaar. Er is door de huurder een waarborgsom van € 3.000,- gestort.

Het benedenhuis heeft een bruto vloer- oppervlakte van ca. 125 m² en er is nog een kelder onder een klein gedeelte van de woning.

De genoemde maten en oppervlakten in deze veilingbrochure zijn een indicatie. Er wordt geen enkele garantie gegeven en er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

Het was niet mogelijk om het benedenhuis te bezichtigen en derhalve betreft onderstaande informatie een globale beschrijving.
Indeling: eigen entree/vestibule, een hal die toegang geeft naar de diverse vertrekken, een woonkamer en suite aan de voorzijde, een dichte keuken met een deur naar de achtertuin, drie slaapkamers waarvan één slaapkamer openslaande deuren heeft naar de tuin en er is een badkamer. Verder is er nog enkele kastruimte en een afzonderlijk toilet. De achtertuin loopt in een punt en er is een houten tuinhuis achter in de tuin.

Met het oog op de toekomst biedt dit benedenhuis waarschijnlijk diverse uitbrei-dingsmogelijkheden.

Momenteel worden er namelijk bij de vergelijkbare woning Johannes Vermeerstraat 87-huis diverse renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. De kelder wordt veranderd, vergroot en samengevoegd met de begane grond. De kelder wordt hierbij uitgediept tot een sta-hoogte van ca. 2,80 meter. Ook vindt hier momenteel funderingsherstel plaats.

De omgevingsvergunning voor bovenstaande werkzaamheden is afgegeven op 27 november 2017. Er is tevens een nul-meeting van de buurpanden opgemaakt.
Gebruik/oplevering
Het benedenhuis is verhuurd en wordt in verhuurde staat opgeleverd. Betaling/verrekening lasten
De koopsom en het verder door koper ver-schuldigde moet uiterlijk op 28 juni 2018 worden voldaan. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van de koper. Gunning/risico
Verkoper behoudt zich het recht voor het te veilen object niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling. Vanaf de gunning is het risico voor de koper. Volgens ingewonnen informatie
De door ons verstrekte informatie is met de grootste zorg en naar beste kennis samengesteld. Wij, alsmede onze opdrachtgever, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Plokpenning
€ 5.500,- excl. btw en de plok is voor rekening van de koper. Veilingcondities
De veilingcondities zullen vanaf 30 dagen vóór de verkoopdag ter inzage liggen ten kantore van notaris Mr. P.J.F.M. Le Cat (Lubbers en Dijk notarissen) Koningslaan 4, 1075 AC, Amsterdam, T: 020-5736311, E: mail@lubbers.nl. Er wordt geveild volgens de Algemene Veilingvoorwaarden voor Onroerend Goed Amsterdam 2001 (‘’AVEA 2001’’), vastgesteld bij akte d.d. 28 juni 2001 van notaris Mr. P.J.N. van Os te Amsterdam, voor zover daarvan bij de akte van de veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. In aanvulling op de Algemene Veilingvoorwaarden Amsterdam (‘’AVA 2001’’) en Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen Amsterdam (AVEA 2001) zijn aanvullende voorwaarden van toepassing in verband met de mogelijkheid om ook via internet mee te bieden. Bijzonderheden
De verkoper is voornemens de akte van splitsing te wijzigen waarbij tevens het modelreglement 2017 van toepassing wordt verklaard. Voor meer informatie over de splitsingswijziging kunt u contact opnemen met het notariskantoor dan wel met ons makelaarskantoor. Ook zijn bij de beide kantoren de concept-akte wijziging splitsing en concept-splitsingstekening op te vragen (zie bijlage I en bijlage II). Meer informatie

  •  brochure
  •  locatie
  •  contact